Pefo inn i fremtiden - er du Parat til å ta den?

Publisert onsdag 04. april 2018 - Administrator

Pefo inn i fremtiden - er du Parat til å ta den?
Personellforbundet (Pefo) meldte seg inn i Parat 11.april 2018. Dette medfører at vi har blitt en underorganisasjon i Parat med navnet Parat forsvar.

Kjekt å vite:

Politisk ledelse og styre er som før.

Vedtektene er i hovedsak like.

Parat er en organisasjon i YS.

Parat har ca 39 000 medlemmer i privat og offentlig virksomhet.

I staten er det ca 10 000 medlemmer.

Parat er bygget opp med:

Hva betyr dette for deg?

Du beholder din tillitsvalgte som før.

Din tillitsvalgte får tilgang til et større nettverk i Parat, samt et stort sekretariat med 65 ansatte.

Du får en solid organisasjon med mange dyktige ansatte på ditt lag.

Kontigent

Kontigenten vil være på 1,4 % med maks 549 kr per måned. Makskontigent treffes ved lønnsstrinn 55.

Medlemsfordeler

Du beholder alle medlemsfordeler som du hadde i Personellforbundet.

I tillegg får du:

-Juridisk bistand

-Tilgang til Compendia (juridisk oppslagsverk)

-Mulighet for å søke stipend til utdanning

-Rabatt på Folkeuniversitetet

-Gode priser i Parat-butikken på nett

-Medlemsblad

Spørsmål?

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med din tillitsvalgte eller oss i sekretariatet. 
Send gjerne epost til  så svarer vi på dine spørsmål.

 

 

Spørsmål og svar - 12 kjappe

Hva er en underorganisasjon i Parat?
- Formålet med underorganisasjoner er å ivareta det yrkes- og bransjefaglige (underorganisasjon) tilbudet, og skal bidra til å gi medlemmene en yrkes-/bransjemessig stolthet, samt skape en faglig og organisasjonsmessig identitet.

Hvor mye må jeg betale i kontingent?
- Kontingenten i Parat er 1,2% av all lønn utenom overtid. Maksimalt kr 469,- pr mnd. I tillegg kan vi som underorganisasjon legge på 0.2 %. Maksimalt kr 549,- pr mnd. Lærlinger, elever og studenter betaler ingen kontigent i Parat.

Hvilke medlemsfordeler følger med?
- Ved en tilslutning til Parat vil vi som medlemmer i Pefo få full tilgang til alle medlemsfordelene som Parat har i dag, herunder; juridisk bistand, utdanning og karriere, Compendia og Parat-butikken. Les mer her.

Beholder jeg mine medlemsfordeler i Pefo som i dag?
- Ja. Våre egne forsikringsavtaler videreføres.

Hvem blir min tillitsvalgte?
- Du beholder fortsatt den tillitsvalgte du har i dag. Partsnivået endrer seg ikke og vi velger fortsatt tillitsvalgte blant ansatte i Forsvaret, Forsvarsbygg, NSM, FFI og FMA.

Når kommer Pefo til å bli en underorganisasjon av Parat?
- Pefo har kalt inn til ekstraordinær kongress 11.april, og blir det vedtatt at vi skal bli en del av Parat, så skjer det umiddelbart.

Kommer Pefo til å skifte navn?
- Det er kommet inn et forslag om navnebytte. Det kan være hensiktsmessig å bytte navn i denne prosessen. Da bør navnebytte reflektere at vi organiserer personell i forsvarsektoren. Forslaget som har kommet inn er Parat forsvar. 

Vil Pefo fortsatt ha engene vedtekter?
- Ja, som underorganisasjon i Parat vil vi ha egne vedtekter som regulerer vår politikk og drift.

Vil Pefo fortsatt ha valgt politisk leder og nestleder?
- Ja, som underorganisasjon i Parat vil vi ha egen leder og nestleder som fronter våre saker og politikk inn mot forsvarssektoren.

Vil Pefo fortsatt ha eget forbundsstyre?
- Ja, vi vil være en selvstendig organisasjon som skal ivareta våre medlemmer og økonomiske forpliktelser på samme måte som i dag.

Hva er fordelen med å bli en del av Parat?
- Parat er den største organisasjonen i YS innenfor statlige virksomheter. Pefo vil få tilgang til mer kompetanse knyttet til statlig regelverk, samt egen juridisk avdeling og vil på den måten kunne hjelpe deg som medlem på en kvalitativ raskere og bedre måte.

Vil jeg kunne få kurs og medlemstilbud som er bedre enn i dag?
- Ja, Parat har en stor kursportefølje som du vil få tilgang til både som tillitsvalgt og medlem. I tillegg vil vi selv gjennomføre kurs som er direkte rettet mot de etater som vi har medlemmer i.

 

Alltid tilfredse medlemmer - Hvorfor? 

  • Vi ønsker at du som medlem skal stå bedre rustet når det oppstår konflikter på din arbeidsplass og at du får ivaretatt dine rettigheter om det daglige, ved omstillinger og når du har behov for hjelp.
  • Vi vil at våre tillitsvalgte og du som medlem skal få et bredere kurstilbud. Gjennom Parat er vi sikret gode kurs og temadager både i sentral regi og gjennom regionskontorene.
  • Vi ønsker å sikre deg et robust og godt apparat i ryggen.