Våre tillitsvalgte - her for deg

Publisert onsdag 14. desember 2016 - Administrator

Våre tillitsvalgte er Parat forsvar sin viktigste ressurs. De ivaretar viktige oppgaver når det gjelder avtaleverk og medbestemmelse på arbeidsplassen. Medlemmer som trenger bistand i forholdet til arbeidsgiver kan be sin nærmeste tillitsvalgt om råd og hjelp. De er vårt bindeledd mellom medlemmer og forbundet, og er våre hverdagshelter.
Ellen Belsom
Ellen Belsom
 
Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg
Mobil: 976 54 427 

E-post:
Edgar Sørlie

Hovedtillitsvalgt Hæren
Mobil: 990 92 531

E-post:

Jan Random Pedersen
Jan Randmod Pedersen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets logistikkorganisasjon
Mobil: 922 27 221

E-post:

Marianne Ekelund Ask

Hovedtillitsvalgt Cyberforsvaret
Telefon: 67 86 28 63
Militær telefon: 0515-2863
Mobil: 476 67 559

E-post:

Gro Fonås

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
Mobil: 470 27 595

E-post:

Ketil Aase

Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret
Telefon:  555 04 040
Mobil:  452 06 469

E-post:  

Ove Kj Lyster

Hovedtillitsvalgt Forsvarsmateriell 
Militær telefon: 0515-3771
Mobil: 458 80189 

E-post:

 
 
Gisle Håvard Karlsen

Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret
Telefon: 980 84 207

E-post:

 
 
Inger Neergård Hessen

Hovedtillitsvalgt Heimevernet
Mobil: 990 97610

E-post:

Håvard Madsbakken

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Fellestjenester
Mobil: 481 61 429

E-post:

SveinRR
Svein-Roar Rasmussen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Operative Hovedkvarter  
Mobil: 900 98 266

E-post:  

Rigmor Christensen

Hovedtillitsvalgt Forsvarsstaben
Telefon: 23 09 54 08
Mobil: 959 94 663

E-post:

Håkon Knudsen Bøe

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Høgskole 
Mobil: 452 04 471 

E-post:

Ida Grefslie

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Forskningsinstitutt 
Mobil: 47240287

E-post:

Christian Reusch

Hovedtillitsvalgt Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Telefon: 2309 4410
Mobil: 99 20 82 48

E-post: