Ansatte

Publisert tirsdag 08. november 2016 - Administrator

Johan Hovde

er forbundsleder i Parat forsvar. Johan er en mann med lang erfaring, et stort nettverk, klar stemme og alltid klar for å løfte medlemmenes saker direkte opp til nivå 1.

«Start med det nødvendige, deretter det som er mulig og plutselig greier du det umulige»

Telefon: 2101 3600
Mobil: 924 14 342

E-post:

Eivind Olsen

er nestleder i Parat forsvar. Eivind er opptatt av at medlemmene skal ha en god utvikling på lønn. Samt gode muligheter for utdanning og karriere. Gjennom sine mange år som rådgiver i organisasjonen har han opparbeidet seg en solid kunnskap om lønn, tariff og pensjon.

Telefon: 2101 3600
Mobil: 922 07 915

E-post:

Inger Løwen

var administrasjonsleder og har lang fartstid i Pefo. Hun har full kontroll over dere medlemmer, forsikringer og rettigheter. I tillegg til kontroll på vår historie, har hun full oversikt over Forsvarshistorien etter sine mange år på Hjemmefrontmuseet.

Telefon: 2101 3600
Mobil: 958 91 528

E-post:
 
Pia Helene Willanger

jobbet tidligere som Seniorrådgiver i Forsvarsstaben HR. Hos Parat jobber hun hovedsakelig som rådgiver, i tillegg til at hun bidrar med det administrative sammen med Inger. Hun er forhandlingsleder på tariff og medbestemmelse, og støtter medlemmer i arbeidsrettslige spørsmål.

Telefon: 2101 3600
Mobil: 938 07 025

E-post: