Forbundsstyret

Publisert torsdag 09. februar 2017 - Administrator


Forbundsstyret er Parat forsvar sitt øverste organ i kongressperioden.

Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder og seks fritt valgte representanter. Ansatte og frikjøpte tillitsvalgte har en representant med tale- og forslagsrett.

Det er valgt fire rangerte vararepresentanter, førstevara har møteplikt med tale- og forslagsrett.

Johan Hovde

Forbundsleder

Telefon: 2101 3600
Mobil: 924 14 342

E-post:

Eivind Olsen

Nestleder

Telefon: 2101 3600
Mobil: 922 07 915

E-post:

Nils Erik Stura

CYFOR CTO Bergen


Mobil: 906 64 675


Jorunn Trøen

Lokal leder Midt-Troms


Mobil: 411 40 940

Siw Overland

Luftforsvaret


Mobil: 936 10 579

Ellen Belsom

Forsvarsbygg


Mobil: 976 54 427

Edgar Sørlie

FKL Stab


Mobil: 990 92 531

Vararepresentanter i forbundsstyret;

 

Tom Beev Hansen

HV BergenMobil: 473 68 408

Stein Inge Abelvik

FFT


Mobil: 990 93 732