Sikkerhetsklarering og autorisasjon

Publisert onsdag 24. oktober 2018 - Administrator

Sikkerhetsklarering og autorisasjon
Har du lurt på hvorfor det er viktig med sikkerhetsklarering? Svaret finner du her.

Hva?
En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet. Ved avgjørelse om sikkerhetsmessig skikkethet skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til å håndtere skjermingsverdig informasjon.

Hvem?
Personer som gis tilgang til og skal jobbe med sikkerhetsgradert informasjon, eksempelvis personell i Forsvaret og i flere andre offentlige og private virksomheter, trenger sikkerhetsklarering. I Forsvaret blir også et betydelig antall vernepliktige sikkerhetsklarert.

Hvorfor?
Informasjon av betydning for Norges sikkerhet skal beskyttes. Personer som gis den tillit det er å få tilgang til denne type informasjon må være til å stole på, og må derfor sikkerhetsklareres før tilgang gis.

denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om sikkerhetsklarering.

Brosjyre; Informasjon til deg som er sikkerhetsklarert og skal autoriseressikkerhetsklarert og skal autoriseres
Vi anmoder våre medlemmer å følge det som står i denne brosjyren. Ved problemer knyttet til reklarering, kontakt nærmeste tillitsvalgte.

Informasjonen er hentet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)