Sammen skaper vi operativ evne

Publisert torsdag 30. august 2018 - Anita Samuelsen

Erik Gustavson og Johan Hovde
Erik Gustavson og Johan Hovde
Hvis du ikke har en jobb som bidrar til operativ evne, er du sannsynligvis klar for omstilling. Det var budskapet fra Parat forsvar-lederen da tillitsvalgte i forsvaret møttes på Gardermoen tirsdag.

Tekst og foto: Vetle Daler, Parat

Etter fire måneder som underorganisasjon i Parat er Parat forsvar nå i full gang med å innlemme sine tillitsvalgte i Parat-familien. Tirsdag og onsdag denne uka samles over 50 forsvarstillitsvalgte fra hele landet til tillitsvalgtsamling på Gardermoen.

Forsvarets operative evne
På agendaen står blant annet introduksjon om Parat, lokale lønnsforhandlinger og forsvarets operative evne – et tema som Parat forsvar-leder Johan Hovde er opptatt av.– Vi må få frem at militære og sivile arbeidstakere sammen skaper operativ evne. Militære arbeidstakere utgjør veldig ofte den spisse enden, de sivile står bak og tilrettelegger slik at de militære kan øve og trene, sier Hovde. Han trekker fram kjøkkenpersonell som eksempel. – Soldater er helt avhengig av god og næringsrik mat skal de kunne yte. Vi har mange eksempler på sivile stillinger som utgjør en forskjell, innenfor HR, økonomi, virksomhetsstyring og lager og forsyning. Vi skulle gjerne sett at forsvarsledelsen fremhevet disse, sier Johan Hovde, som er strålende fornøyd med at Parat forsvars tillitsvalgte nå får økt sin kompetanse på flere områder.

Fagforeningene kan bidra
Operativ evne var også tema for foredraget til generalløytnant Erik Gustavson, sjef Forsvarsstaben. Han dro gjennom hvilke utfordringer Forsvaret står foran i årene som kommer, både internasjonalt og nasjonalt.– Russland er kommet i fokus igjen, de har betydelige kapasiteter, og det fører blant annet til at Forsvaret nå har større tilstedeværelse i nord enn tidligere, sa generalløytnanten. Han presenterte en rekke endringer Forsvaret skal gjennom i årene som kommer. Blant annet investeres det tungt i nytt materiell og i nytt utdanningssystem– Målet med dette er selvsagt å øke den operative evnen, sa Gustavson. På spørsmål fra Parat24 om hvilken rolle fagforeningene i Forsvaret kan spille i denne utviklingen, svarte han slik:– Organisasjonene kan spille en betydelig rolle ved å bidra til å sikre at omstillingene foregår på en måte som ivaretar personellet best mulig.

Fakta: Parat forsvar
Underorganisasjon i Parat som organiserer ansatte i hele forsvarssektoren. Skiftet navn fra Personellforbundet til Parat forsvar og ble en del av Parat-familien i april 2018.

Se flere bilder fra tillitsvalgtsamlingen her