Pefo ønsker en fornuftig modernisering av hovedtariffavtalen

Publisert mandag 12. mars 2018 - Administrator

Pefo ønsker en fornuftig modernisering av hovedtariffavtalen
Derfor er et av våre viktigeste krav å løsrive stillingskoder fra lønnsrammer. Et annet viktig krav er å endre regelen for tilleggsansiennitet til grenaderer.

Pefo ønsker en fornuftig modernisering av hovedtariffavtalen. Derfor er et av våre viktigeste krav å løsrive stillingskoder fra lønnsrammer. Pefo ønsker at lønnsrammene skal bli en del av virkemidlene under lønnsforhandlingene. På den måten kan vi flytte personell i store stillingskoder som konsulenter og førstekonsulenter over i lønnsrammer som gjør at de får en lønnsplassering ut fra den jobben de gjør, samt å ivareta likelønn med deres militære kolleger.

Et annet viktig krav er å endre regelen for tilleggsansiennitet til grenaderer. Forsvaret tolker muligheten for tilleggsansiennitet til lønnsplanhefte 05.101 slik at grenaderer ikke har mulighet for å få tilleggsansiennitet for sivil utdanning hvis de ikke har GBU. Dette må endres. Ut over dette kreves det fokus på kompetanseheving og trygghet under omstilling, samt en fornuftig livsfasepolitikk fra staten. Men vil du vite mer? 

I tillegg til vårt innspill til hovedtariffoppgjøret, har vi også lagt ved YS sitt inntekstpolitiske dokument.

Du kan også lese mer om den foreløpige rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene)  i artikkelen fra YS her

Tariffkalender - de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS.