Ny INTOPS avtale

Publisert torsdag 04. januar 2018 - Eivind Olsen

Ny INTOPS avtale
Det har etter 6 forhandlingsmøter blitt enighet om ny INTOPS-avtale. De finner du her.

Denne avtalen regulerer betingelser for alt personell i forsvarssektoren som reiser ut i internasjonale operasjoner. Det er ingen tvil om at det er krevende med forhandlinger som har så mange parter med ulike interesser. Dette gjør at avtalen i stor grad bare har små justeringer i forhold til tidligere avtale.

INTOPS-avtalen regulerer betingelsene for alt personell før, under og i etterkant som er knyttet til selve INTOPS-oppdraget. Det har blitt gjort en del endringer på forberedende tjeneste, mens det i hovedsak på tjenesten ute er justering av betingelsene. Utenlandstillegget har blitt justert litt opp for noen, mens andre vil få en liten nedgang.

Ønsker du å sette deg inn i ny avtale finner du de her;
INTOPS-avtalen
Administrative bestemmelser 
Protokollen

 Foto: Nikolai S. Grefsrud