Med Pefos hjelp ble oppsigelsesvedtaket gjort ugyldig

Publisert mandag 15. januar 2018 - Pia Willanger

Med Pefos hjelp ble oppsigelsesvedtaket gjort ugyldig
Hva skjer dersom arbeidsgiver peker på deg, og du må ta hatten din og gå som følge av omstilling? Hvorfor lønner det seg å være organisert?

Det er en kjent sak at forsvarssektoren er under stor omstilling. Effektiviseringsspøkelset lurer rundt hvert hjørne og det er i stor grad de sivile ansatte som må betale prisen. Årsverk skal kuttes, og med det ryker sivile arbeidstakere ut i det usikre arbeidsmarkedet.

 

Og hva skjer hvis det er nettopp deg arbeidsgiver peker på, som må ta hatten din og gå? Arbeidsgiver skal jobbe hardt for å finne deg en passende stilling før de kan gå til oppsigelse. Dersom arbeidsgiver ikke lykkes i dette vil du få varsel om oppsigelse. Så får du brev om når anmodningen om oppsigelse skal behandles i tilsettingsråd, hvor du har mulighet til å stille for å tale din sak. Når du til slutt får det endelige vedtaket, og oppsigelsen er et faktum, har du 6 måneder igjen i stillingen din. Hjelper det å klage på vedtaket? Ja det gjør det!

 

Pefo har bidratt til å få oppsigelse gjort ugyldig. Det vil si at man ikke lenger er oppsagt, og får igjen et rettskrav på en passende stilling. Pefo har hjulpet medlemmer med å klage på oppsigelsen sin. Det er etter individuell vurdering av hver sak, men der vi mener det er grunnlag for å klage så gjør vi det. Forvaltningsloven er til for at man skal kunne klage og få innsikt i enkeltvedtak som vil ha store konsekvensene for en arbeidstaker.

 

Arbeidsgiver har en plikt til å lete etter en passende stilling i virksomheten. Dersom det ikke finnes passende stilling, så har ikke arbeidsgiver noe plikt til å «lage» en ny stilling til deg. I et slik tilfelle har arbeidsgiver oppfylt sin tilbudsplikt. Og med tilbudsplikt så menes at dersom det finnes en passende stilling, så skal arbeidsgiver komme med et konkret tilbud som man kan takke ja eller nei til. Å oppfordre personell til å søke på diverse stillinger er ikke godt nok. Dersom det er flere overtallige som er kvalifisert for samme passende stilling, må arbeidsgiver definere ut i fra kvalifikasjonsprinsippet (der utvelgelseskriterier er drøftet i omstillingsavtale) om hvem skal få tilbudet om stillingen.

 

Denne prosessen skal være dokumentert, og det skal ikke levnes noen tvil om man har fått tilbud om passende stilling eller ikke. I flere tilfeller så er det dette som til slutt gjør at oppsigelsesvedtak blir ugyldiggjort. Da har ikke arbeidsgiver håndtert prosessen i forkant av en oppsigelse på en ryddig måte, og har heller ikke dokumentert dette tilstrekkelig.

 

Pefo hjelper medlemmene med råd og veiledning, og juridisk støtte der det er behov i slike situasjoner.