Julehilsen

Publisert fredag 22. desember 2017 - Anita Samuelsen

Julehilsen
Ett år har igjen gått og forbundsleder Johan Hovde skriver..

Vi som jobber med fagforeningssaker kjenner at det er ikke alle som går julen lystig i møte. Mange av våre medlemmer opplever usikkerhet knyttet til om de har jobb, eller hvor de har jobb i det kommende året. 2017 har også vært et slikt år. Noen av dere har vært nødt til å skifte arbeidsgiver i løpet av året, mens andre har opplevd at de har måttet flytte relativt langt for å beholde jobben. Forsvarssektoren er ikke i en særstilling når det gjelder omstilling, men vi føler det på kroppen. Vi har i løpet av året som snart er gått, forsøkt så godt vi kan innenfor de virkemidler vi rår over, å få til gode tiltak knyttet til omstillingen. I 2018 skal vi fortsette å være den konstruktive parten som bidrar til å finne gode løsninger knyttet til de prosesser som er pågående og som kommer opp.

De resultater vi oppnår kommer ikke av seg selv. Våre dyktige, stolte og fremoverlente tillitsvalgte viser at vi får til gode løsninger sammen. Gjennom tålmodig og langsiktig arbeid er vi med å skape trygghet for medlemmene våre. Pefos tillitsvalgte er viktig ambassadører for medvirkning og medbestemmelse, og det er gjennom synlighet og påvirkning vi får frem våre saker. Dette har også vist seg gjennom at vi i Pefo har fått mange nye medlemmer i 2017. 

Forbundsstyret har jobbet godt med viktig saker for forbundet vårt i 2017. Et av de viktigste vedtakene som er gjort er at Pefo kommer til å kalle inn til ekstraordinær kongress 11. april 2018. Skal vi som er organisert i Pefo fortsatt ha et godt og relevant tilbud, må vi gjøre organisatoriske endringer. Vi går til ekstraordinær kongress med endring av vårt oppheng. Styret på anbefaling fra organisasjonsutvalget anbefaler at vi tilknytter oss Parat, og blir en underorganisasjon av Parat. Samtidig anbefaler styret at vi også foretar navneskifte i denne prosessen. Styret ser helt klare fordeler med at vi skifter til et navn som synliggjør at vi er til for ansatte som har tilknytning til vår sektor. Navneforslaget som ligger på bordet er ParatForsvar. Dette er både et navn som ivaretar vår identitet som forbund for ansatte i forsvarssektoren, samtidig som at vi er parat til å forsvare deg i arbeidslivet.

Vi i sekretariatet ser frem til et nytt år med mange fine utfordringer som vi står klare til å ta tak i. 2018 er også et nytt hoved lønnsoppgjør og vi skal selvsagt være med på å påvirke i riktig retning for våre medlemmer. I 2018 skal vi også jobbe knallhardt for at vi får en best mulig overgang til nytt organisatorisk oppheng gjennom Parat. Jeg er sterk i troen på at vi blir godt mottatt i Parat, men dette spørsmålet avgjøres av ekstraordinær kongress. 

Ønsker dere alle en god jul og ett godt nytt år. En ekstra hilsen til alle dere som er på jobb i jula, både her hjemme og ute i operasjoner.Ta vare på de du er glad i og deg selv.

Hilsen Personellforbundet