Fra Parat forsvar til deg

Publisert torsdag 20. desember 2018 - Administrator

Fra Parat forsvar til deg
Julehilsen fra Johan Hovde, forbundsleder.

2018 har vært et merke år for oss som er organisert i Parat forsvar. Vi gikk inn i dette året som Personellforbundet. Nå er vi på plass i Parat som selvstendig underorganisasjon. Ved at vi har foretatt denne endringen gjør at vi er sterkere rustet til å støtte opp om de prosesser som skal gjennomføres på din arbeidsplass. Gjennom Parat har vi tilgang på flere ressurser som støtter oss.

For oss som har vårt daglige virke i forsvarssektoren er det langtidsplanen som styrer vår utvikling. Det er til tider svært omfattende omstillinger og effektiviseringskrav som blir satt til vår sektor. Vi jobber på flere fronter for å redusere risiko for den enkelte. Ett hovedmål med langtidsplanen er å øke den operative evne til Forsvaret. Ansatte og medlemmer i Parat forsvar bidrar til dette hver dag. Det er jeg stolt av. Noen av oss har gjennom 2018 kjent på usikkerheten knyttet til jobbskifte, internt i sektoren eller om vi må finne oss noe utenfor. Vi jobber på flere områder for at vi skal oppleve jobbsikkerhet og forutsikbarhet knyttet til våre ansettelses forhold.

2018 har også vært et år hvor jeg har vært så heldig å få møte mange av dere som er medlemmer i Parat forsvar. Det er alltid like spennende å høre om deres arbeidsforhold og hva jobben innebærer. Dette gjør at jeg får bedre innsikt og lærer mer. Tusen takk for de møter og samtaler jeg har hatt med mange av dere.

Nå når vi går inn i jule og nyttårs feiringer er det mange av oss som tar velfortjente fridager, vi skal samle oss rundt familie og tradisjoner. Samtidig vet jeg at mange av dere skal jobbe i jule- og nyttårsdagene. Jeg sender en stor takk til alle som er på vakt og jobb i disse dagene, dere gjør en unik innsats for landet. Jeg sender en stor takk og hilsen til alle dere som er i tjeneste i den store verden, "take care".

I 2019 skal Parat forsvar gjennomføre kongress. Er du klar til å bli med på å styre utviklingen i Parat forsvar så meld deg til tjeneste til valgkomiteen.

Vi har de siste ukene nå før jul blitt gjort klar over at vi har en ukultur i Forsvaret knyttet til seksuell trakassering og mobbing. Vi har vel mer eller mindre visst om dette fra før, men ingen har stått frem slik som i den siste tid. Jeg synes det er trist å lese disse historiene, det gjør meg vondt. Her kan vi i fellesskap jobbe sammen for å få et bedre arbeidsmiljø på jobben. Vi må alle si fra om vi opplever urett.

Jeg har tidligere skrevet ned min ønskeliste til jul, den har ikke endret seg.

Jeg ønsker meg til jul:
Jeg ønsker meg til jul et forutsigbart arbeidsliv. Hvor vi kan få bruke og utvikle våre ferdigheter, under trygg og utviklende ledelse.
Jeg ønsker meg et arbeidsliv hvor vi kan føle trygghet.
Jeg ønsker meg til jul, et mobbe- og trakasseringsfritt arbeidsliv.
Jeg ønsker meg til jul at vi tør å stå opp for hverandre når vi ser eller opplever uønsket atferd.
Jeg ønsker meg til jul, at alle gleder seg til å komme tilbake til jobb etter en velfortjent jule og nyttårs helg.
Jeg ønsker at meg til jul at vi sammen jobber for godt og utviklende arbeidsliv i hele 2019.
Jeg ønsker meg til jul at ingen opplever mobbing og trakassering.

Dersom jeg ikke får alt det jeg ønsker meg, vil jeg i 2019 jobbe for at vi skal klare å endre dårlige holdninger til gode, sunne og friske holdninger. Det er når vi trives på jobb vi utvikler oss.

De beste ønsker om en fredfull og god jule- og nyttårsfeiring.


Vennlig hilsen
Johan Hovde
Leder Parat forsvar