Årets likestillingskonferanse

Publisert mandag 27. november 2017 - Inger Löwen

Årets likestillingskonferanse
Tema for dagen var «Kampen om kompetansen» da Forsvarets Logistikkorganisasjon var vert for årets likestillingskonferanse som ble avholdt 23.november i lokalene til Gamle Museet i Oslo sentrum.

Årets likestillingskonferanse har fokus på at kvinner i stadig større grad gjennomfører høyere utdanning enn menn. Blant 70 000 uteksaminerte studenter ved bachelor- og masterutdanning i 2016, var hele 65 prosent kvinner. Dette kombinert med allmenn verneplikt ligger til grunn for en stadig bedre kjønnsfordeling i Forsvaret.

Dagens vert eller konferansier var FLOs HR-sjef, oberst Roy Fransplass. Det var Sjef FLO Petter Jansen som åpnet konferansen og ønsket velkommen, før han ga ordet til vår nye Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det var gode og spennende foredrag gjennom hele dagen av sjef FST Erik Gustavson, Sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland med kvinner fra 133 Luftving Andøya, fra Sjef FHS Louise Dedichen, ved Udir Ole Iversen fra Forsvarsmateriell, Benja Fagerland fra Universitet i Agder og fra Adm dir ved Griegs Logistics AS, Michelle Williams.

Gjennomgående fra alle er at Forsvaret har kommet et godt stykke på vei, men det er fremdeles viktig å fokusere på likestillingsarbeidet.

Årets likestillingspris ble delt ut av Sjef FST Erik Gustavsson og Lena Kvarving som har ledet arbeidet i utvalget som har innstilt til årets pris.

Prisvinneren er Oblt Stein Garang fra FPVS. Han får prisen blant annet for sitt arbeid som sjef ved Felles opptak og seleksjon (FOS). Måten han utfører sitt arbeid med et likeverdig opptakssystem på bidrar til at kvinneandelen i Forsvaret øker.

Han takket for prisen med å si at han var blitt overrasket da beskjeden kom. Han var ikke klar over at han var nominert, og hadde drevet detektivvirksomhet for å finne ut av det. Han holdt en god takketale med gode refleksjoner over hvor «skoen trykker» for å beholde kvinnene vi har i OR- søylen for på den måten å øke kvinneandelen i Forsvaret.

Juryens begrunnelse for prisen var:

Garang sørger for at rekruttering og seleksjon gjennomføres på en slik måte at likestilling ivaretas, og at det jobbes aktivt for å selektere dyktige kvinner til Forsvaret. I tillegg til å legge forholdene til rette for kandidatene, er Garang tydelig overfor dem som jobber med seleksjon i Forsvaret – på alle nivåer – at det skal jobbes for å selektere bredt både på kjønn, personlige egenskaper og relevante egenskaper. Dette skaper mangfold. Det var i år ti nominerte kandidater, men juryen kom etter grundige diskusjoner enstemmig frem til at det måtte bli Garang som ble årets vinner av Forsvarets likestillingspris.

Prisen er et flott diplom, blomster og et selvvalgt maleri.

Personellforbundet gratulerer Stein Garang med prisen.

Vi har vært representert i juryen med undertegnede på vegne av tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret.

Årets likestillingskonferanse ble gjennomført på en utmerket måte.

Foto: Marion Aaserud Dahlen