Lokale lønnsforhandlinger 2018

Publisert mandag 25. juni 2018 - Administrator

Lokale lønnsforhandlinger 2018

Det går fort frem til lokale lønnsforhandlinger, og i år det mye penger i potten. Rammen for lokale lønnsforhandlinger er på 1,9 %. Ved å lage et godt lønnskrav kan du hjelpe deg selv og den som skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på vegne av deg til et godt resultat.

De sentrale organisasjonene skal møtes i august for å avtale om det blir lokale lønnsforhandlinger i DIF, og om det skal legges sentrale føringer for forhandlingene. For FMA, Forsvarsbygg, FFI, NSM og Etterretningstjenesten er det avklart at det blir lokale lønnsforhandlinger, da alle disse har fullmakt til å gjennomføre forhandlingene selv. Forhandlingene skal være gjennomført innen 31 oktober, med virkningsdatoen 1. juli.

Ettersom det blir en stor pott vil vi anbefale deg å søke. Det er viktig at du gjør en god jobb med lønnskravet, da det er lettere å få gjennomslag for gode lønnskrav. Både du og din tillitsvalgte er tjent med at du lager et godt lønnskrav, for det er lettere å få forhandle og få gjennomslag for noe som man vet er gjennomarbeidet. Din tillitsvalgte vil forberede seg ved å se på din og andres lønnsutvikling gjennom den statistikk som de har tilgjengelig. Dette gjør vi for å sikre våre medlemmers lønnsutvikling. Har du spørsmål om egen lønnsutvikling kan du kontakte ditt lønningskontor eller din tillitsvalgte.

Hvordan skriver du et godt lønnskrav?
Medarbeidersamtalen eller andre tilbakemeldinger som du har fått det siste året kan gi deg god argumentasjon til å skrive et lønnskrav. Det er sikkert noe av det som du gjør i jobbsituasjonen som du ønsker å trekke frem som positivt. Vi anbefaler at du fokuserer på noen få punkter og skriver kravet med bakgrunn i disse. På bildet ser du forslag til områder du kan fokusere på. Lykke til! 😊

Statistikk blir oppdatert når den foreligger i august.
Informasjon vil også bli sendt ut til medlemmer av HTV når løpet for lokale forhandlinger er klart i hver DIF/etat.