Kongress 2019

Publisert søndag 16. desember 2018 - Administrator

Forberedelser til Kongress 22-23 mai 2019

Valgkomiteen har begynt arbeidet frem mot Kongressen i mai 2019 og er på jakt etter kandidater til Forbundsstyret.
Det skal velges leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. I tillegg skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen.
Dette kan endre seg om Kongressen vedtar en annen størrelse på kongressen.

Kjenner du noen, eller er du selv aktuell kandidat til Forbundsstyret?
Da er det på tide å tenke på saken, og svært gjerne gi oss en rask tilbakemelding. Trenger du likevel litt tid å tenke på det går det helt fint. Frist for innmelding av kandidater til vervene er 15. januar 2019.
Valgkomiteen vil forespørre de forslåtte kandidatene om de er villige til å påta seg verv.
Lurer du på hvem som er i Forbundsstyret i dag finner du de her.

Vennlig hilsen
Walter Luther – Ida Karine Grefslie – Dag Audun Valved – Jon Andresen

Svar sendes til

 

I henhold til vedtektenes § 10 i Parat forsvar, er det følgende saker som skal behandles på kongressen.

1. Konstituering, herunder godkjenning av: a. to dirigenter b. to møtereferenter c. forretningsorden

2. Valg av: a) tre medlemmer til opptellingskomité b) tre medlemmer til redaksjonskomité c) tre medlemmer til å underskrive protokoll

3. Forbundsstyrets beretning for kongressperioden.

4. Regnskap med revisjonsberetning fra autorisert revisor for siste kongressperiode frem til 31. desember året før kongressen.

5. Saker som er innkommet til Forbundsstyret innen den vedtektsbestemte frist, eller saker som Forbundsstyret selv fremmer.

6. Fastsetting av kontingent, jf. § 4.

7. Rammebudsjett for kommende kongressperiode.

8. Valg av tillitsverv for kommende kongressperiode

 

Sakspapirer til kongress sendes ut senest 4 uker før kongressen.