Kongress 2019

Publisert søndag 16. desember 2018 - Administrator

Forberedelser til Kongress juni 2019

Valgkomiteen har begynt arbeidet frem mot Kongressen i juni 2019 og er på jakt etter kandidater til Forbundsstyret.
Det skal velges leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. I tillegg skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen.
Dette kan endre seg om Kongressen vedtar en annen størrelse på kongressen.

Kjenner du noen, eller er du selv aktuell kandidat til Forbundsstyret?
Da er det på tide å tenke på saken, og svært gjerne gi oss en rask tilbakemelding. Trenger du likevel litt tid å tenke på det går det helt fint. Frist for innmelding av kandidater til vervene er 15. januar 2019.
Valgkomiteen vil forespørre de forslåtte kandidatene om de er villige til å påta seg verv.
Lurer du på hvem som er i Forbundsstyret i dag finner du de her.

Vennlig hilsen
Walter Luther – Ida Karine Grefslie – Dag Audun Valved – Jon Andresen

Svar sendes til