Dette jobber Parat forsvar med

Publisert mandag 09. januar 2017 - Administrator

Parat forsvar sitt hovedmål er å ivareta våre medlemmers rettigheter og medbestemmelse i arbeidslivet. Forsvarssektoren er vårt felt, det har vi jobbet med siden 1960. Noen av de sakene vi jobber med er:
 • Lønnsutvikling
 • Ansettelsesavtaler
 • Arbeidsbestemmelser
 • Turnus
 • Ferierettigheter
 • Medbestemmelse
 • Oppsigelsesvern
 • Etter- og videreutdanning
 • Permisjonsrettigheter

Som medlem i Parat forsvar vil du være en del av en organisasjon som:

 • forhandler lønns- og arbeidsvilkår for deg.
 • jobber for at du, som ansatt i forsvarssektoren, skal ha best mulig arbeidsvilkår, og at dine rettigheter og din medbestemmelse blir ivaretatt.
 • alltid har mulighet til å få råd og veiledning hos din tillitsvalgte eller en av våre rådgivere.
 • gir deg tilbud om oppdaterte, tidsriktige kurs.
 • et medlemskap i Parat forsvar er rett og slett din viktigste forsikring i arbeidslivet.