Krev høyere lønn nå

Publisert onsdag 14. desember 2016 - Administrator

Krev høyere lønn nå
Årets lønnsforhandlinger er snart i gang. Det er gode muligheter for å få et godt oppgjør. Men da må du sende inn et lønnskrav! YS forhandlet frem en svært god lønn på A-tabellen ved årets hovedtariffoppgjør, den ble økt med 1,15 % pr. 1.mai i år. Og nå har du mulighet til å få ytterligere høyere lønn.

Det er blitt vedtatt at det blir lokal lønnsforhandling på DIF nivå. Partene sentralt skal møtes 28. September for å bli enige om retningslinjer og fordeling av potten. Det er drøye 126 millioner som skal fordeles i Forsvaret. 

Kravskjema finner du vedlagt. Kontakt din HTV hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet eller trenger tips til å skrive et godt lønnskrav. Et godt tips er å bli kjent med din DIFs lønnspolitikk. Skal du få uttelling på årets lønnsoppgjør må du sende inn et lønnskrav! Få fristen til å fremme kravet fra din HTV. 

Tips til et godt lønnskrav

Det er større mulighet for å sikre seg en del av lønnspotten hvis du kan fremlegge et godt og velfundert lønnskrav. Sørg for at stillingsbeskrivelsen din er oppdatert. Er den oppdatert mht ansvar og oppgaver? Når du skal skrive kravet ditt er det fornuftig å fokusere på et par ting som er viktige som bør gjøre utslag i høyere lønn for deg. Ta utgangspunkt i lokal lønnspolitikk, dine oppgaver og hvordan jobben utføres (for eksempel med henvisning til medarbeidersamtale). Skriv klart og konsist og be om en bekreftelse fra arbeidsgiver på at det du har skrevet i kravet stemmer. Det er ikke nødvendig at arbeidsgiver støtter antall lønnstrinn du ber om.

ArbeidsoppgaverAnsvarLønnspolitikkKompetanseInnsatsLønnsutviklingAnsiennitetResultatoppnåelseSkjevheter

Ta kontakt med din HTV hvis du trenger assistanse. Lykke til i årets lønnsoppgjør.

NB: Husk å aktiver redigering før du fyller ut skjemaet. 

Aktuelt - lønn

 • Krev høyere lønn nå

  Årets lønnsforhandlinger er snart i gang. Det er gode muligheter for å få et godt oppgjør. Men da må du sende inn et lønnskrav! YS forhandlet frem en svært god lønn på A-tabellen ved årets hovedtariffoppgjør, den ble økt med 1,15 % pr. 1.mai i år. Og nå har du mulighet til å få ytterligere høyere lønn.
 • Lokale lønnsforhandlinger er i full gang

  I disse dager sitter våre tillitsvalgte rundt omkring i landet og jobber så svetten spruter for at du skal få mer lønn. Pefo sine tillitsvalgte legger ned mange timer for å sikre at medlemmene får en lønnsutvikling. Samt et mest mulig rettferdig resultat. Vi er stolte av våre tillitsvalgte, som gjør en fantastisk jobb.
 • Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2016

  I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det inngått en avtale med YS Stat, Unio og LO Stat, og en avtale med Akademikerne. I begge avtaler er det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. juli 2016.
 • Holder planene mål

  Forsvarets legitimitet er bygd på en bred og folkelig forankring blant landets borgere. Forsvaret er en kompleks organisasjon bestående av mennesker som i ytterste konsekvens er forberedt på å ta liv, samt ofre sitt eget for å verne om norske borgere- og interesser.
 • Lokale lønnsforhandlinger i full gang

  I disse dager sitter våre tillitsvalgte rundt omkring i landet og jobber så svetten spruter for at du skal få mer lønn. Pefo sine tillitsvalgte legger ned mange timer for å sikre at medlemmene får en lønnsutvikling. Samt et mest mulig rettferdig resultat. Vi er stolte av våre tillitsvalgte, som gjør en fantastisk jobb.
 • Også negative konsekvenser med forliket

  I dag, fire dager på overtid, kom regjeringspartiene og Ap til en foreløpig enighet om langtidsplanen. - Mange av våre innspill og bekymringer knyttet til LTPen har fått gjennomslag, sier forbundsleder Johan Hovde. Men, han mener også det er negative forlik som nå er kommet på bordet.